Senaste

Machu Picchu

Machu Picchu (av quechuas Machu Pikchu, gamla bergstoppen) är en välbevarad förcolumbiansk bergstad i nuvarande Peru, som upptogs på Unescos världsarvslista 1983. Den ligger 80 kilometer nordväst om Cusco och nära tätorten Aguas Calientes varifrån turister tar sig upp med buss.

Staden anses ha byggts av inkan Pachacuti omkring 1440 och var bebodd fram till den spanska erövringen av Peru 1532. Spanjorerna kom dock aldrig till Machu Picchu och hade inte heller någon vetskap om stadens existens.

Arkeologiska fynd visar att detta inte var en vanlig stad, utan snarare ett slags lantställe för inkan och hovet, med ett stort palats och tempel. Man uppskattar att det maximalt bara kan ha bott cirka 750 personer i staden och troligtvis bara en mycket liten del av det under den regniga säsongen då ingen av de mäktiga var på besök. Man har funnit 174 skelett, 70 män och 104 kvinnor. Av övriga gravfynd kan man sluta sig till att det var människor av ganska låg status. Bland tillhörigheterna i gravarna har man funnit råmaterial och verktyg för tenn- och bronssmide.

Platsen anses ha valts med tanke på dess unika läge och geologiska förutsättningar. Den är byggd på en 500 meter hög bergsrygg, med stupande sidor åt nästan alla håll.

Machu Picchu övergavs av inkaindianerna av okända skäl och ”glömdes bort”, förmodligen på grund av att dess funktion inte längre behövdes efter den spanska erövringen.

Tar man i beaktande att de spanska conquistadorerna bara dokumenterade de bosättningar som bedömdes ha ekonomisk eller militär betydelse är det inte så märkligt att Machu Picchu inte nämns. Machu Picchu var aldrig en självförsörjande stad, den var avlägset och svårtillgängligt belägen och hade efter spanjorernas ankomst tappat både sin förmåga till och grunden för sin existens.

Video: YouTube.com
Info: Sv.Wikipedia.Org

(Förtida inställt blogginlägg)

Annonser

Jamaica

Jamaica (eng. uttal /dʒə’meɪka/, sv. uttal /ja’majka/) är en önation ingående i Stora Antillerna i Karibiska havet, 234 km lång och som mest 80 km i nord–sydlig riktning. Ön ligger cirka 145 km söder om Kuba och 190 km väster om Hispaniola. Jamaica har nu till övervägande delen en afro-amerikansk befolkning, ättlingar till de slavar som spanjorer och britter förde dit, men före Christofer Columbus ankomst 1494 beboddes ön liksom de större grannöarna av arawakantalande taínoindianer, som invandrat från Sydamerika mellan 4000 och 1000 f.Kr. Dessa urinvånare kallade ön Xaymaca, vilket betyder ”Landet av skog och vatten” eller ”Landet av vattendrag”. Indianerna förslavades och utrotades helt eller nästan helt, dels genom sjukdomar som smittkoppor som européerna drog med sig. De saknade européernas immunitet mot sjukdomen. De skadades också av hårt arbete i sockerplantagerna som lämpade sig i klimatet. Dagens jamaicaner anser dock att de alla har lite indianblod i sig vilket bekräftas av arkeologiska fynd som visar att delar av taínoindianernas kultur överlevt.

Video: YouTube.com
Info: Sv.Wikipedia.org 

(Förtida inställt blogginlägg)

Zanzibar

Zanzibar är ett delvis självstyrande område utanför Tanzanias kust. Området består av en arkipelag belägen i Indiska oceanen som inkluderar öarna Zanzibar, Pemba och några småöar, och har en maritim gräns mot Kenya i nordväst. Den totala arealen uppgår till 2 460 km². Dessa öar är i sin tur en del av de historiska så kallade Kryddöarna, vilka även omfattar den sydligare Mafiaön. Ögruppen har en lång historia som handelsnation i Indiska oceanen. Området utgjorde ett viktigt stopp längs med den kryddhandelsväg som gick mellan Indien, Afrika och Arabländer i förkoloniala tider. Som ett resultat av detta blev även slavhandeln utbredd tills den upphörde i och med att Storbritannien tillförskansade sig området som ett protektorat år 1890.

Den totala folkmängden (inklusive Pemba) beräknas till 1 273 512 invånare år 2010. På öarna Pemba och Zanzibar är huvuddelen av befolkningen afrikaner som härstammar från fastlandet, men där finns också en grupp arabättlingar. Invandrade araber och perser har fört in arabiska och persiska traditioner. De har traditionellt försörjt sig på handel (inte minst slavhandel) och var det forna Zanzibarrikets överklass. På öarna lever även en minoritet av indisk och pakistansk härkomst.

Video: YouTube.com
Info: Sv.Wikipedia.Org


Tanzania

Tanzania, officiellt Förenade republiken Tanzania (swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) är en stat i Östafrika som gränsar till Kenya och Uganda i norr, Rwanda, Burundi och Kongo-Kinshasa i väster och Zambia, Malawi och Moçambique i söder. I öster har landet kust till Indiska oceanen.

Tanzania består av 26 regioner (mikoa), den autonoma regionen Zanzibar inräknad. Statschefen är president Jakaya Mrisho Kikwete, som valdes 2005. 1996 flyttades regeringssätet och parlamentet från Dar es-Salaam till Dodoma, varigenom Dodoma blev Tanzanias huvudstad. Dar es-Salaam är fortfarande den viktigaste kommersiella staden i landet, och innehåller de flesta av regeringsinstitutionerna.

Landets namn är ett teleskopord av Tanganyika, vilket är fastlandet, och Zanzibar, en kustnära ögrupp. De två före detta brittiska kolonierna förenades 1964 och bildade Förenade republiken Tanganyika och Zanzibar, som senare samma år bytte namn till Förenade republiken Tanzania. Tanzania är en unionsrepublik, där Zanzibar har en egen regering och ett eget parlament.

Video: YouTube.com
Info: Sv.Wikipedia.Org


(Förtida tidsinställt blogginlägg)

Sri Lanka

Sri Lanka (före 1972 Ceylon), formellt Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka, är en stat i Sydasien, belägen sydöst om Indien. Sri Lanka har runt tjugo miljoner invånare och består av en stor tropisk ö samt ett antal småöar. Sri Lanka är medlem i Samväldet.

Ceylon var en del av Brittiska Indien, och bebos huvudsakligen av singaleser med religionen buddhism. Enligt legenden omvändes folket på Sri Lanka till buddhismen genom prins Mahinda, son till kung Ashoka. För omkring tusen år sedan behärskades ön av det dravidiska Cholariket, vilket kan ha lämnat vissa spår i befolkningssammansättningen. Under brittisk tid flyttade stora grupper tamiler till ön för att arbeta inom teindustrin med mera.

Sri Lankas kustområden koloniserades av Portugal under 1500-talet, och av Nederländerna under 1600-talet. Britterna kom till ön 1796 och 1815 lade de hela ön under sig (även det tidigare självständiga kungariket i landets bergsområde). Sri Lanka var därefter en brittisk koloni fram till självständigheten 1948.

Video: YouTube.com
Info: Sv.Wikipedia.Org

(Förtida tidsinställt blogginlägg)

Abu Dhabi UAE

Abu Dhabi är huvudstaden i Förenade Arabemiraten och i emiratet Abu Dhabi, det största av de sju emirat som utgör Förenade Arabemiraten. Staden ligger på en T-formad halvö i Persiska viken. Staden hade uppskattningsvis en miljon invånare år 2000, varav cirka 83 % är utländska gästarbetare. 17 kilometer utanför Abu Dhabi byggs en stad i öknen, Mazdar, som aspirerar att bli världens mest ekologiskt hållbara stad med plats för 40 000 invånare. Här samlas all expertis kring förnyelsebara energikällor och hållbarhetsteknologi och staden har ett universitet.

Historiskt var pärlfiske en viktig näring i Abu Dhabi, och staden har utgjort huvudort för Persiska vikens pärlfiske.

Video: YouTube.com
Info: Sv.Wikipedia.Org


Hur safe är Din safe?

De flesta kassaskåp har två koder. Ett är det lösenord som användarna skapar själv. Men den andra är en extra kod för hotellen att komma åt innehållet i kassaskåpet. När en gäst glömmer sitt lösenord kan hotellpersonalen använda den extra koden för att hjälpa dem att öppna kassaskåpet.

Problemet är att det kan vara så enkelt som 000000 eller 123456. Så att andra kanske kan gissa den extra koden och få tillgång vad som finns inuti kassaskåpet.

Video: YouTube.com

Tillverkaren för Rikstäckande Kassaskåp (som inte tillverkar detta exempel), rapporterar till Gizmodo.com;

”Det kassaskåp som visas i videon är inte ett av hotellets kassaskåp. De flesta kassaskåp, inklusive den som visas i videon, stödjer två användarkoder: en gästs (användares) lösenord och en extra kod för användning av hotellets säkerhet. När en gäst glömmer sin kod, kan det säkert öppnas av hotellets säkerhet med extra-koden.

Det är viktigt att notera att endast de mest försumliga av hotelloperatörer skulle lägga in extra kod med nollor, en standard kod, någon annan kod lätt att gissa. Extra-koden kan (och bör av uppenbara skäl) ändras till något svårt att gissa, innan dessa sätts i drift.”

Vad kan Du göra om Du tänker använda ett kassaskåp?

Prova dessa lätta extra koder eller andra vanliga kombinationsnummer innan Du använder den. Det finns även andra produkter som har externa låskoder utöver hotellets kassaskåp. Var uppmärksam.

Hursomhelst, det är bättre att dubbelkolla och vara beredd i fall att!